WeTV無障礙媒體

上集教大家畫咗比卡超,覺得難唔難畫呢?
今次方包再教一隻好罕有又好勁嘅小精靈,就係夢夢喇!
一齊收服佢啦!
📌【方包教室】一齊畫寵物小精靈~比卡超~
https://youtu.be/piQ0MHhTddE
廣告